Hlášení obecního rozhlasu

 

Obec Džbánov oznamuje spoluobčanům, že na obecním úřadě jsou k vyzvednutí odpadové nádoby na bioodpad, které budou sloužit v letním období k třídění bioodpadu a v zimním období ke třídění popela. Od srpna 2023 bude probíhat svoz bioodpadu 2x měsíčně systémem dům od domu a zároveň bude omezen interval svozu směsného komunálního odpadu na 1x měsíčně....

Obec Džbánov srdečně zve všechny spoluobčany na Snídani v trávě, která se bude konat v sobotu 24. června 2023 od 9 hodin na louce za Obecním domem.

Obecní úřad Džbánov oznamuje občanům, že ve čtvrtek 11. května od 15 hodin proběhne v naší obci mobilní sběr odpadu na obvyklých stanovištích. Informace o časovém harmonogramu sběru naleznete na obecních vývěskách a stránkách obce. Předmětem sběru bude větší elektroodpad jako jsou televizory, ledničky, pračky a dále nebezpečný odpad jako baterie...

Obec Džbánov a SDH Džbánov srdečně zvou všechny spoluobčany na stavění máje a pálení čarodějnic, které se bude konat v neděli 30.4.2023 na místním hřišti. Program začne v 16 hodin slavnostním stavěním májky a v 18 hodin bude zapálen oheň. Občerstvení včetně špekáčků k opékání bude zajištěno. K poslechu zahraje kytarová skupina z Chocně. Pro děti...

Obec Džbánov a SDH Džbánov srdečně zvou všechny spoluobčany na stavění máje a pálení čarodějnic, které se bude konat v neděli 30.4.2023 na místním hřišti. Program začne v 16 hodin slavnostním stavěním májky a v 18 hodin bude zapálen oheň. Občerstvení včetně špekáčků k opékání bude zajištěno. K poslechu zahraje kytarová skupina z Chocně. Pro děti...

MS ČČK Džbánov srdečně zve spoluobčany na Jarní tvořivé dílničky. Akce se koná v sobotu 1. dubna 2023 od 15.30 hodin na sále obecního domu.
Těšíme se na Vás.

Společnost ČEZ distribuce informuje odběratele, že v úterý 28. 3. 2023 proběhne v naší obci odstávka elektrické energie. Odstávka potrvá od 7.30 do 15.30 hodin. Přesný seznam dotčených lokalit najdete na obecních vývěskách a stránkách obce.

Obecní úřad Džbánov oznamuje, že v měsících březnu a dubnu se vybírají poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatky ze psů za rok 2023.

Místní skupina ČČK Džbánov pořádá cestopisnou přednášku o Pákistánu nazvanou Pákistánem na motorkách. Přednáška se bude konat v sobotu 25.2.2023 od 18 hodin na sále Obecního domu. Přednášet bude pan Jiří Dušek.

Místní skupina ČČK Džbánov pořádá cestopisnou přednášku o Pákistánu nazvanou Pákistánem na motorkách. Přednáška se bude konat v sobotu 25.2.2023 od 18 hodin na sále Obecního domu. Přednášet bude pan Jiří Dušek.
Všichni jste srdečně zváni.