Hlášení obecního rozhlasu

 

Na základě vydání Vyhlášky Státní veterinární správy vyzývá Obecní úřad Džbánov chovatele drůbeže k nahlášení počtu kusů drůbeže chované v zajetí. Počty je povinné nahlásit na sčítacím listu nejpozději do čtvrtka 8. února. Sčítací listy jsou ke stažení na elektronické úřední desce, dále jsou k vyzvednutí v místní prodejně Konzum a v kanceláři...

MS ČČK Džbánov srdečně zve všechny příznivce pohybu na zumbu s Petrem, která se uskuteční ve čtvrtek 21. prosince od 18:00 hodin na sále obecního domu.

Obecní úřad Džbánov oznamuje spoluobčanům, že od měsíce listopadu dojde k úpravě svozového plánu odpadů.

Společnost ČEZ distribuce informuje odběratele, že ve středu 4. října od 7:30 do 18:30 hodin proběhne v naší obci odstávka elektrické energie. Další odstávka proběhne v úterý 10. října a to v čase od 8:30 do 17:30 hodin a následně pak ve středu 18.10.2023 v čase od 7:00 do 19:00 hodin. Přesný seznam dotčených lokalit naleznete na obecních vývěskách...

Obec Džbánov pořádá zájezd do pivovaru Kamenice nad Lipou, který se uskuteční v sobotu 21. října. Cena zájezdu je 1.100,- Kč na osobu. Závaznou přihlášku včetně platby můžete provést v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nejpozději do 2. října. Bližší informace naleznete na stránkách obce a obecních vývěskách.

Obec Džbánov srdečně zve všechny spoluobčany na Snídani v trávě, která se uskuteční v sobotu 2. září od 9 hodin na louce za obecním domem. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční pod pergolou na dvoře Obecního domu.
Káva, čaj a další občerstvení bude připraveno. S sebou si vezměte svůj hrneček a deku.
K poslechu zahraje saxofonové trio.

Obec Džbánov oznamuje spoluobčanům, že na obecním úřadě jsou k vyzvednutí odpadové nádoby na bioodpad, které budou sloužit v letním období k třídění bioodpadu a v zimním období ke třídění popela. Od srpna 2023 bude probíhat svoz bioodpadu 2x měsíčně systémem dům od domu a zároveň bude omezen interval svozu směsného komunálního odpadu na 1x měsíčně....

Obec Džbánov srdečně zve všechny spoluobčany na Snídani v trávě, která se bude konat v sobotu 24. června 2023 od 9 hodin na louce za Obecním domem.

Obecní úřad Džbánov oznamuje občanům, že ve čtvrtek 11. května od 15 hodin proběhne v naší obci mobilní sběr odpadu na obvyklých stanovištích. Informace o časovém harmonogramu sběru naleznete na obecních vývěskách a stránkách obce. Předmětem sběru bude větší elektroodpad jako jsou televizory, ledničky, pračky a dále nebezpečný odpad jako baterie...

Obec Džbánov a SDH Džbánov srdečně zvou všechny spoluobčany na stavění máje a pálení čarodějnic, které se bude konat v neděli 30.4.2023 na místním hřišti. Program začne v 16 hodin slavnostním stavěním májky a v 18 hodin bude zapálen oheň. Občerstvení včetně špekáčků k opékání bude zajištěno. K poslechu zahraje kytarová skupina z Chocně. Pro děti...