Spolky a sdružení

V naší obci aktivně působí několik spolků a sdružení. Jedná se především o ČČK Džbánov, SK Džbánov a SDH Džbánov. Díky aktivní snaze členů těchto spolků se daří v obci udržovat společenský, kulturní a sportovní život na dobré úrovni.


SDH Džbánov 

Webové stránky sboru: https://sdhdzbanov.webnode.cz

Historie 

Hasičský sbor byl založen 30.6. 1882 rolníkem Janem Nevyjelem, hostinským Františkem Mudruňkou, krejčovským mistrem Janem Novákem a tehdejším starostou obce Janem Pekárkem. Celá obec se pojistila proti ohni u pojišťovacího spolku Rychnovsko - Novoměstského a ten daroval sboru čtyřkolovou stříkačku od firmy Smékal Praha, včetně 12 kusů výzbroje členské a 4 kusů hodnostní.

Informace pro spolky 

Zde jsou k dispozici formuláře a postupy pro případ čerpání dotace z obecního rozpočtu.

SK Džbánov

 Oddíl stolního tenisu

Rozpis domácích utkání stolního tenisu - sezóna 2018/2019.

Vzhledem k tomu, že naše družstvo postoupilo do vyšší soutěže jsou hracími dny neděle (!!!) a jedná se většinou o dvojzápasy od 9.00 hod. a 13.00 hod.

Český svaz včelařů

Webové stránky organizace naleznete na adrese: https://www.vcelari-vysokemyto.cz/.