Obecní dům

Zde jsou k dispozici aktuální podmínky pronájmu obecního sálu. Obec si však vyhrazuje právo tyto podmínky upravit v závislosti na typu konkrétní akce.