Aktuality

Obecní úřad Džbánov oznamuje občanům, že do konce měsíce dubna se vybírají poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatky ze psů za rok 2024. Platbu je možné provést hotově v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet Obce Džbánov. Informace k platbě naleznete na obecních vývěskách a stránkách...