Czech point

Na obecním úřadě lze požádat o následující výpisy:

  • výpis z bodového hodnocení řidiče
  • výpis z insolvenčního rejstříku
  • výpis z katastru nemovitostí
  • výpis z obchodního rejstříku
  • výpis z rejstříku trestů
  • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • výpis ze živnostenského rejstříku

Sazba za 1 stránku je 50,- Kč

O výpis je možné požádat v úředních hodinách.