Hlášení z 8. 11. 2023

10.11.2023

Obecní úřad Džbánov oznamuje spoluobčanům, že od měsíce listopadu dojde k úpravě svozového plánu odpadů.

Svoz komunálního odpadu bude probíhat 2x měsíčně a svoz bioodpadu pouze 1 x měsíčně.

Změna začíná v pondělí 13.11., kdy proběhne svoz komunálního odpadu. Svoz bioodpadu proběhne až v pondělí 27.11. a následně v úterý 28.11. bude opět následovat svoz komunálního odpadu.

Přesný rozpis dnů a termínů naleznete na stránkách obce, obecních vývěskách a každý ho obdrží do své schránky. Tato změna zatím potrvá do 31.12.2023.

Důležité upozornění. Vzhledem k tomu, že popel ještě nebyl zákonem stanoven jako tříděná složka odpadu, stále patří do komunálního odpadu. Uznatelnost nastane pravděpodobně v příštím roce.

Děkujeme za spolupráci a ochotu učit se s námi správně třídit.


Obecní úřad Džbánov oznamuje občanům, že do konce měsíce října byla splatná platba za stočné za rok 2023. Platbu je možné provést v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách. Do konce října byla také splatná 2. splátka poplatku za odpady.

Děkujeme za neprodlenou úhradu poplatků.

Dále prosíme občany, kteří ještě nevrátili podepsanou Smlouvu o odvádění odpadních vod, aby tak obratem učinili.

Děkujeme za spolupráci