Hlášení z 14. 9. 2023

21.09.2023

Obec Džbánov pořádá zájezd do pivovaru Kamenice nad Lipou, který se uskuteční v sobotu 21. října. Cena zájezdu je 1.100,- Kč na osobu. Závaznou přihlášku včetně platby můžete provést v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nejpozději do 2. října. Bližší informace naleznete na stránkách obce a obecních vývěskách.

Všichni jste srdečně zváni.

Obec Džbánov žádá všechny spoluobčany, aby neodkládali pytle s plastovým odpadem ke kontejnerům na plast na sběrných stanovištích. Poškozené pytle ze sběrných stanovišť odmítá svozová firma svážet. Pytle s plastovým odpadem je možné přidat k popelnicím na plast při svozu plastu dům od domu nebo odvézt samostatně do sběrného dvora.

Děkujeme za spolupráci a že se spolu s nám snažíte udržet naši obec v čistotě.