Hlášení z 3. 10. 2023

03.10.2023

Společnost ČEZ distribuce informuje odběratele, že ve středu 4. října od 7:30 do 18:30 hodin proběhne v naší obci odstávka elektrické energie. Další odstávka proběhne v úterý 10. října a to v čase od 8:30 do 17:30 hodin a následně pak ve středu 18.10.2023 v čase od 7:00 do 19:00 hodin. Přesný seznam dotčených lokalit naleznete na obecních vývěskách a stránkách obce.

Z důvodu odstávky elektrické energie bude tyto dny uzavřena místní prodejna Konzum.


Obecní úřad Džbánov oznamuje občanům, že ve čtvrtek 12. října od 15 hodin proběhne v naší obci mobilní sběr odpadu na obvyklých stanovištích. Informace o časovém harmonogramu naleznete na obecních vývěskách a stránkách obce. Předmětem sběru bude větší elektroodpad jako jsou televizory, ledničky, pračky a dále nebezpečný odpad jako baterie všeho druhu, barvy, oleje, chemikálie a jiné.