Hlášení z 25. 4. 2023

25.04.2024

Obecní úřad Džbánov zve všechny spoluobčany na debatu na téma zřízení automatizované prodejny Konzum ve Džbánově. Debatu povede Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí. Debata se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna od 18. hodin na sále obecního domu. Přijďte se dozvědět více o tomto tématu a nechte si zodpovědět své dotazy.

Všichni jste srdečně zváni.


Obec Džbánov a SDH Džbánov srdečně zvou všechny spoluobčany na stavění máje a pálení čarodějnic, které se bude konat v úterý 30. dubna na místním hřišti. Program začne v 17 hodin slavnostním stavěním májky a následně bude zapálen oheň. Občerstvení včetně špekáčků k opékání bude zajištěno. K poslechu zahraje skupina Countrymeni. Pro děti bude připravena Čarodějnická stezka s vyhodnocením.

Těšíme se na Vaši účast.


Obec Džbánov pořádá celodenní výlet pro občany naší obce do parku Mirakulum v Milovicích. Výlet se uskuteční v sobotu 25. května. Cena zájezdu včetně vstupného je 350,- Kč na osobu. Rezervaci včetně platby můžete provést v kanceláři obecního úřadu do 15. května.

Všichni jste srdečně zváni.


Obecní úřad oznamuje občanům, že ve čtvrtek 9. května od 15 hodin proběhne v naší obci mobilní sběr odpadu na obvyklých stanovištích. Informace o časovém harmonogramu sběru naleznete na obecních vývěskách a stránkách obce. Předmětem sběru bude větší elektroodpad jako jsou televizory, ledničky, pračky a dále nebezpečný odpad jako baterie všeho druhu, barvy, oleje, chemikálie a jiné.