Hlášení z 24. 4. 2023

24.04.2023

Obec Džbánov a SDH Džbánov srdečně zvou všechny spoluobčany na stavění máje a pálení čarodějnic, které se bude konat v neděli 30.4.2023 na místním hřišti. Program začne v 16 hodin slavnostním stavěním májky a v 18 hodin bude zapálen oheň. Občerstvení včetně špekáčků k opékání bude zajištěno. K poslechu zahraje kytarová skupina z Chocně. Pro děti bude připravena Čarodějnická stezka s vyhodnocením.

Těšíme se na Vaši účast.


Obecní úřad Džbánov oznamuje, že do konce měsíce dubna je splatná první splátka poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu a do konce měsíce června poplatek ze psů za rok 2023.

Poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo bezhotovostně převodem na účet obce Džbánov. Platební údaje naleznete na stránkách obce a obecních vývěskách.

Děkujeme za včasnou úhradu poplatků