Hlášení z 17.7.2023

17.07.2023

Obec Džbánov oznamuje spoluobčanům, že na obecním úřadě jsou k vyzvednutí odpadové nádoby na bioodpad, které budou sloužit v letním období k třídění bioodpadu a v zimním období ke třídění popela. Od srpna 2023 bude probíhat svoz bioodpadu 2x měsíčně systémem dům od domu a zároveň bude omezen interval svozu směsného komunálního odpadu na 1x měsíčně. Nový svozový plán naleznete na obecních vývěskách a stránkách obce. Odpadové nádoby lze vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách. Zápůjčka bude bezplatná stejně jako u odpadových nádob na plast.

Děkujeme za spolupráci