Svoz biodpadu dům od domu

17.07.2023

Obec Džbánov oznamuje občanům, 

že na obecním úřadě jsou k vyzvednutí odpadové nádoby na bioodpad, které budou sloužit v letním období k třídění bioodpadu a v zimním období ke třídění popela.

Od srpna 2023 bude probíhat svoz bioodpadu 2x měsíčně systémem dům od domu a zároveň bude omezen interval svozu směsného komunálního odpadu na 1x měsíčně.

Nový svozový plán naleznete na obecních vývěskách a stránkách obce.

Odpadové nádoby lze vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách. Zápůjčka bude bezplatná stejně jako u odpadových nádob na plast.

Děkujeme za spolupráci.