Odpady

Svoz komunálního odpadu probíhá každý sudý týden v pondělí.

Přesný harmonogram, včetně svozu tříděného i nebezpečného odpadu najdete níže.

Sběrný dvůr bude otevřen dle tohoto harmonogramu.