Odpady

Svoz komunálního odpadu probíhá každé sudé úterý 1x měsíčně v týdnech dle svozového plánu.

Ve svozový den musí být nádoby s odpadem vystavené vždy od rána 6.00 hodin do 22.00 hodinTyto časy se týkají také svozu plastového odpadu systémem dům od domu.

Přesný harmonogram, včetně svozu tříděného i nebezpečného odpadu najdete níže. 

Sběrný dvůr bude otevřen dle tohoto harmonogramu.


Informace se aktualizují vždy k 31.3.