Rozpočet na rok 2022, Rozpočtové opatření 8, Usnesení z 21. zasedání ZO

06.02.2022

V záložce Rozpočet, plán rozvoje přibyl rozpočet na rok 2022 a poslední rozpočtové opatření.

V záložce Veřejná jednání zastupitelstva přibylo poslední usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 21.12.2021.