Rozpočet, plán rozvoje

Rozpočty:


Program rozvoje obce:


Program obnovy venkova:


Rozpočtový výhled:


Rozpočtová opatření 2021:


Rozpočtová opatření 2020:


Rozpočtová opatření 2019: 

Rozpočtová opatření 2018:


Rozpočtová opatření 2017: