Prodej volně loženého kompostu

24.05.2022

Textový přepis:

EKOLA České Libchavy

Prodej volně loženého kompostu (číslo rozhodnutí o registraci 5258)

Provozní doba kompostárny na adrese České Librachy č. p. 172;
Pondělí až pátek 7:00 - 15:30
450 Kč/t

tel: 493646300
www.ekola.cz