Informace o zvýšení ceny pitné vody od 1.1.2021

10.12.2020

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto , s.r.o. schválila na svém zasedání dne 8.12.2020  s účinností od 1.1.2021 zvýšení ceny vodného o 1,90 Kč/m3 bez DPH, tj. o 2,09 Kč/m3 včetně 10% DPH, pro odběratele pitné vody v následujících obcích:

...

Džbánov.

Ke zvýšení ceny pitné vody  z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto". 

Prostředky získané navýšením ceny budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

Od 1.1.2021 bude pro odběratele platit následující cena vodného: 

vodné  35,93 Kč/m3 bez DPH,    39,52 Kč /m3 včetně 10% DPH.