Zastupitelstvo

Lisa Ladislav - starosta obce 

Kodytková Veronika - místostarosta

Kolbaba Josef 

Adamec Pavel

Maixner David

Miroslav Čermák

Ilona Zemanová