Zastupitelstvo

Lisa Ladislav - starosta obce 

Kodytková Veronika - místostarosta

Kolbaba Josef 

Adamec Pavel

Maixner David

Jan Dominik Suchánek

Ilona Zemanová