Změny v odkládání bioodpadu

25.01.2022

Oznámení Obecního úřadu Džbánov

Od letošního roku dochází ke změně odkládání bioodpadu typu roští a větví v areálu bývalého zemědělského družstva.

Tento bioodpad se již nebude odkládat na zem, ale bude se vhazovat přímo do kontejneru společně s listím, trávou, slámou a podobným materiálem.

Žádáme spoluobčany, aby tuto změnu respektovali a nevytvářeli kupy roští kolem kontejneru.

Děkujeme za pochopení