Tříkrálová sbírka 2020

07.12.2019

Ve dnech 4. - 5. ledna 2020 proběhne v naší obci pod záštitou Oblastní charity Nové Hrady u Skutče Tříkrálová sbírka.

Získané prostředky budou využity na:

  1. Krytí spolufinancování rozšíření Centra sociálních služeb v Chotovicích - Dům sv. Josefa 92 %
  2. Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii 5 %
  3. Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků požárů, povodní apod. 3%