Trasa R35

01.09.2015

Na obecním úřadě je k nahlédnutí dokumentace týkající se trasy a napojení R35 u Džbánova. Kdokoliv se může k záměru vyjádřit nejpozději do 16.9.2015.