Svozový plán odpadu platný pro listopad a prosinec 2023

10.11.2023

Svozový plán odpadů listopad – prosinec 2023

Svoz komunálního odpadu (2x měsíčně!)

Listopad

- Pondělí 13.11.2023 

- Úterý 28.11.2023,

Prosinec

- Pondělí 11.12.2023 

- Úterý 26.12.2023


Svoz bioodpadu (1 x měsíčně )

Listopad

- Pondělí 27.11.2023

Prosinec

- Pondělí 25.12.2023


Důležité upozornění

Vzhledem k tomu, že popel ještě nebyl zákonem stanoven jako tříděná složka odpadu, stále patří do komunálního odpadu. Uznatelnost nastane pravděpodobně v příštím roce.