R 35

21.09.2015

V záložce "Obecní úřad" nově naleznete soubory týkající se plánované trasy R 35, včetně vyjádření obce k zamýšlené variantě.