Projekty na pomoc seniorům v době pandemie

20.03.2020

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o dvou zajímavých a prospěšných projektech, které si v tuto dobu zaslouží naši pozornost.

1. Projekt SousedskaPomoc.cz organizuje za pomoci dobrovolníků doručování potravin a léků lidem nejvíc ohroženým koronavirovou infekcí. Jedná se především o staré a nemocné lidi, kteří by v následujících dnech vůbec neměli vycházet z domu. V tuto chvíli projekt koordinuje i domácí výrobce roušek, kterými budou vybaveni všichni naši dobrovolníci. V projektu je nyní zaregistrováno již více jak 3000 dobrovolníků.

Web nabízí přehledné rozhraní, díky kterému se dobrovolníci z regionů mohou koordinovat sami mezi sebou. Registrovat se můžete jako:

  • Pečovatel, který vyhledává potřebné, sestavuje nákupní seznamy zadává je do systému
  • Kurýr, který nakupuje a rozváží nákupy
  • Koordinátor, který řídí kurýry a pečovatele

SousedskaPomoc.cz vás sama provede celým procesem - zapojit se můžete podle času, který na to máte, a v libovolném městě. Zaregistrujte se a pomozme si mezi sebou!

Představitelé samospráv mohou na webu dostat supervizorskou pozici, aby měli přehled o stavu dobrovolníků v daném městě či obci.

Bližší informace najdete na adrese https://www.sousedskapomoc.cz

Pokud máte k věci nějaké podněty či dotazy, obracejte se prosím na koordinátora vztahu s veřejností na jakub.horak@sousedskapomoc.cz


2. Aplikace Seniore, propojuje na mapovém podkladu dobrovolníky se seniory, kteří potřebují pomoct. Součástí projektu je i ověření identity lidí, kteří se registrují.

Bližší informace najdete na adrese https://seniore.org