Předání dekretu o udělení znaku a vlajky obci Džbánov

16.09.2022

V pondělí 12. září 2022 byl v prostorech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky slavnostně předán dekret o udělení znaku a vlajky také obci Džbánov, čímž byla oficiálně, slavnostně završena více jak dvouletá cesta k vlastním obecním symbolům. 

Z tiskové zprávy:

12.09.2022 Předsedkyně Sněmovny předala dekrety na obecní vlajky a znaky
Starostové zhruba šesti desítek obcí, měst a městysů z celé České republiky dnes obdrželi při slavnostním aktu od předsedkyně

Sněmovny Markéty Pekarové Adamové dekrety na obecní vlajky a znaky.

Šlo o první ceremoniál tohoto druhu po pandemii nemoci covid-19. Právo udělovat primátorům a starostům tyto dekrety

má předsedkyně Poslanecké sněmovny na základě zákona o obcích a sněmovního jednacího řádu.

"Symboly hrají v našich životech odedávna velmi důležitou roli. Znak či vlajka místa, odkud pocházíme, nebo kde žijeme spoluvytvářejí naši identitu. Nejde ovšem pouze o státní znak a vlajku naší země. Jde i o symboly reprezentující jednotlivé samosprávné územní jednotky. Takové symboly přispívají totiž k silnějšímu pocitu pospolitosti a procesu tvorby místní komunity. Díky symbolům si dnes - stejně jako naši prapředkové v daleké minulosti - jasněji uvědomujeme, že žádný člověk není ostrovem sám pro sebe. Symboly mají nenápadnou moc nás spojovat, posilovat vzájemnou soudržnost a prohlubovat uvědomění přináležitosti k něčemu, co nás přesahuje, ale čeho jsme zároveň nedílnou součástí.

Od dnešního dne se tak budou i obyvatelé Vašich měst, městysů a obcí moci identifikovat se svým bydlištěm prostřednictvím sdílených symbolů

- znaku či vlajky. Věřím, že i s jejich symbolickým přispěním se reálně prohloubí vztah lidí k místům, kde trvale žijí a která budou rozvíjet. Někdy se tomu vzletně říká lokální patriotismus. Ve skutečnosti ovšem nejde o nic jiného než o tradiční úsilí zanechat našim potomkům místo k životu v alespoň nepatrně lepší podobě, než v jaké jsme ho my zdědili od našich předků," uvedla při té příležitosti předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli k jednomu z mnoha dalších milníků obce.

Ladislav Lisa, Ing.

Starosta Obce Džbánov

Fotografie ze slavnostního předání dekretů 12.9.2022 - Obec Džbánov