Pozvánka na dubnové zasedání obecního zastupitelstva

07.04.2022

Starosta obce zve na zasedání obecního zastupitelstva Obce Džbánov, které se koná ve čtvrtek 14. 4. 2022 v 18.00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

Program jednání:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2022
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
 5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021
 6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
 7. Žádost i finanční příspěvek na opravu fary v Knířově
 8. Žádost o finanční dar-Myslivecký spolek Džbánov
 9. Žádost o podporu Linky bezpečí
 10. Poptávkové řízení - tenisová stěna
 11. Defibrilátor - nákup - dotace
 12. Znak a vlajka - info
 13. Ostatní

Zasedání je veřejné.