Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří

17.05.2019

Na sběrném místě u prodejny Konzum je nově přistaven černý kontejner na sběr kuchyňských olejů a tuků.

Oleje a tuky se do kontejneru vkládají v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.

Olej je určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec provádí firma Černohlávek oil.

Do kontejneru se nesmí odkládat vyjeté motorové oleje.