Oznámení o zastavení příjmu odpadu - společnost EKOLA České Libchavy

16.03.2020

Během dnešního dne jsme zaznamenali enormní nárůst návozů odpadu od nepodnikajících fyzických osob, kteří mají nařízenou karanténu nebo zaměstnavatelem nařízenou práci z domova využili k zahájení jarního úklidu a navážejí odpad na námi v Českých Libchavách provozovaná zařízení, což jistě není v souladu s platnými karanténními opatřeními.

Z toho důvodu jsme s okamžitou platností přistoupili k zastavení příjmu odpadu od nepodnikajících fyzických osob. Od těchto původců tedy nebudeme jakýkoliv odpad v jakémkoliv množství po dobu platnosti karanténních opatření přijímat.