Opakovaná výzva vlastníkům lesa

23.07.2019

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů tímto upozorňuje všechny vlastníky lesa, že vlivem extrémního sucha a srážkového deficitu v posledních letech nadále oslabují smrkové porosty, následkem čehož dochází k plošnému přemnožení hmyzího škůdce - převážně lýkožrouta smrkového a lesklého ("kůrovce"). Stávající závažná situace vyžaduje nutná a rychlá opatření v zájmu ochrany a zachování lesa.