Omezení dopravy na místní komunikaci

15.11.2023

OMEZENÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI, KE SBĚRNÉMU DVORU A SBĚRNÉMU MÍSTU BIOODPADU

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím dojde v období od 20.11.2023 do 31.12.2023 k omezení dopravy na místní komunikaci v areálu společnosti TRIGA partners s.r.o. (pozemek p. č. 270/96).

Pro příjezd do Sběrného dvora a na sběrné místo bioodpadu, použijte místní komunikaci přes hlavní vjezd do areálu bývalého ZD.

Děkujeme za pochopení.

Obec Džbánov