Odpadové nádoby na tříděný odpad k vyzvednutí na OÚ

31.01.2023

Obecní úřad Džbánov oznamuje spoluobčanům, že na obecním úřadě jsou k vyzvednutí odpadové nádoby na plasturčené ke svozu plastů dům od domu pro občany, kteří tuto doma ještě nemají.

Nádoby si lze vyzvednout v kanceláři OÚ v úředních hodinách.