Informační setkání k regionální strategii adaptačních opatření v oblasti životního prostředí

15.08.2020