Informace k ochraně ovzduší - jak správně topit

13.10.2021

Další vlna dotačních programů a doporučení, jak správně topit

Dovolujeme si vás upozornit na základní povinnosti provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a změny týkající se topení a provozu kotlů, které nastanou od 1. září 2022.

Každý provozovatel je povinen nechat provést kontrolu technického stavu a provozu kotlů a topidel s napojením na teplovodní soustavu vytápění. Tato kontrola se provádí jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby (OZO), kterou můžete vyhledat v registru OZO https://ipo.mzp.cz/podle typu vašeho kotle. OZO vydává doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu stacionárního zdroje. Tento doklad si dobře uschovejte! Může se stát, že orgán ochrany ovzduší vás vyzve k jeho předložení. Více podrobností naleznete na: https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste a v příručce vydané Ministerstvem životního prostředí "Jak správně topit", https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/A22D7ED4546D417EC12587590031EA6C/$file/MZP_jakspravnetopit_web.pdf.

Dále připomínáme, že od 1. září 2022 je dovoleno provozovat jen kotle 3. a vyšší emisní třídy. Má-li tedy váš kotel 1. nebo 2. emisní třídu (či spalovací zařízení vlastní výroby), je třeba zajistit jeho výměnu, případně u některých kotlů postačí instalace akumulační nádrže. K těmto účelům můžete využít možnost dotačních programů https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/.

Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu dotačních programů na pořízení nového kotle či tepelného čerpadla. Z těchto dotačních programů nebude možné pořídit kotel na uhlí ani kotel kombinovaný uhlí/pelety. U kotlů s ručním přikládáním je vždy nutná instalace akumulační nádrže.

Dotační program Kotlíkové dotace

Tyto dotace budou nově poskytovány pouze domácnostem s nižšími příjmy, kdy příjem domácnosti za rok 2020 nepřekročil 170 900 Kč, seniorům a lidem s invalidním důchodem 3. stupně. Dotace ve výši až 95 % (maximálně 130 000 Kč) budou poskytovány prostřednictvím krajských úřadů a žádosti bude možnépodávat začátkem roku 2022. Dotace slouží k výměně kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.

Dotační program Nová Zelená Úsporám

Tento dotační program zaštiťuje Státní fond životního prostředí za účelem výměny starého kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, výměny lokálních topidel a elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem, a to až do výše 50 % (max 100 000 Kč). Podpora je poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021. (Pozn.: tento dotační program lze kromě výměny nevyhovujícího kotle využít i jako finanční podporu na zateplení nebo využití dešťovky; více na https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/). Žádosti o dotace je možné podávat od 12. 10.2021.