Džbánovský znak /obecní symbol/ - velké hlasování o znaku obce.

11.07.2021

Slovo starosty:

Vážení spoluobčané Džbánovští,

určitě si kladete otázku: Proč jsme se rozhodli se tomuto tématu věnovat?

Důvodů je hned několik:

v dnešní době se lidé vrací ke svým kořenům, zajímají se o své předky, o historii, o to, čím jsi a s čím se museli v minulosti vypořádat,

  • hrdost na žitý prostor, lokální patriotizmus, symbol svrchovanosti místa,
  • vlastní jednoznačnou identifikací a zachování odkazu pro naše potomky.
  • odkaz k historickým, kulturním a hospodářským hodnotám obce,
  • znak je především symbolem samostatnosti a suverenity obce a jejím vnějším reprezentantem, "vizitkou a reklamou",
  • jehož prostřednictvím si občané vše "místní" spojují se svým bydlištěm
  • posílení sounáležitosti obyvatel s obcí, s jejich místní identitou,

Dovoluji si Vám spolu se zastupiteli obce předložit návrhy obecního znaku.

Uvedené návrhy znaku byly spolu s námi navrženy heraldikem panem Miroslavem Pavlů a zpracovány v souladu se zásadami heraldické a vexilologické tvorby.

Využili jsme především nabízející se tzv. mluvící znamení (džbán), vyjadřující název obce, a spolu s ním heraldickou figuru -zkřížené meče, z erbu vladyků Džbánovských ze Džbánova.

Hlasujte pomocí tlačítka níže:

HLASOVÁNÍ JIŽ SKONČILO!