Hlášení z 5.1.2022

05.01.2022

Obecní úřad připomíná, že tuto sobotu 8. 1. bude od 9.00 do 11.00 hodin mimořádně otevřen sběrný dvůr.

V sobotu 8. ledna proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.

Záměrem letošní sbírky je nákup svozového vozidla s rampou, nákup kompenzačních pomůcek pro klienty, dar na realizaci humanitních projektů v zahraničí a krytí nákladů vzniklých při mimořádných situacích.

Děkujeme všem spoluobčanům za jejich příspěvky.