Hlášení z 25.4.2019

27.04.2019

Obecní úřad oznamuje, že do konce měsíce dubna je splatný poplatek za odvoz a likvidaci odpadu.

Poplatek můžete uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu v úřední dny, nebo bezhotovostně převodem na účet obce.

Pokyny k bezhotovostní platbě najdete na webových stránkách - www.dzbanov.cz.

Výše poplatku zůstává stejná jako v loňském roce.


Další hlášení:

Veterinární lékař pan Karel Kutál oznamuje, že v sobotu 27. dubna bude v obci Džbánov provedena vakcinace psů proti vzteklině.

Očkování se bude provádět od 9,00 do 9,20 hod. před bývalou hospodou. Cena za jednoho psa je 130,- Kč.

Očkovací průkazy vezměte s sebou.