Hlášení z 23.6.2021

24.06.2021

OÚ oznamuje, že zítra 24. 6. se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zasedání se koná v salonku obecní hospody od 18.00 hod. Program zasedání je vyvěšen na úřední desce.