Hlášení z 23.4.2021

24.04.2021

Obec Džbánov pořádá čarodějnickou stezku "Vzhůru za čarodějnicí Agátou"
Akce začala dnes v 10.00 hodin dopoledne a potrvá do neděle 25. 4. 2021 do 17.00 hodin.
Start stezky je na začátku lipové aleje u bytovky. Je nutné si s sebou vzít psací potřeby na vyplnění tajenky.
Prosíme o dodržování opatření v rámci Covidu.
Hodně štěstí při plnění úkolů přeje čarodějnice Agáta.

Další hlášení:

Připomínáme, že do konce dubna je splatný poplatek za odvoz a likvidaci odpadu.
Poplatek lze platit v hotovosti na obecním úřadě, nebo převodem na účet obce.
Pokyny k bezhotovostní platbě jsou vyvěšeny na webových stránkách a na vývěskách v obci.