Hlášení z 18. 4. 2024

18.04.2024

Obecní úřad Džbánov oznamuje občanům, že do konce měsíce dubna se vybírají poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatky ze psů za rok 2024. Platbu je možné provést hotově v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet Obce Džbánov. Informace k platbě naleznete na obecních vývěskách a stránkách obce.

Děkujeme za včasnou úhradu poplatků.


Obec Džbánov pořádá celodenní výlet pro občany naší obce do parku Mirakulum v Milovicích. Výlet se uskuteční v sobotu 25. května. Cena zájezdu včetně vstupného je 350,- Kč na osobu. Rezervaci včetně platby můžete provést v kanceláři obecního úřadu do 15. května.

Všichni jste srdečně zváni.


MS ČČK Džbánov srdečně zve všechny příznivce dobrodružství na Tajný závod, který se bude konat v sobotu 1. června. Počet účastníků závodu je omezen, proto je nutné provést rezervaci předem. Informace o rezervaci naleznete na obecních vývěskách a stránkách obce. Pojďte s námi prozkoumat okolí pomocí slepé mapy a dojeďte do tajné destinace.

Těšíme se na Vás.