Hlášení z 14.1.2021

14.01.2022

Dneska byl od roští a větví vyklizen pozemek na ukládání bioodpadu v areálu bývalého zemědělského družstva.

Od letošního roku dochází ke změně. Tento bioodpad se již nebude odkládat na zem, ale bude se vhazovat přímo do kontejneru společně s listím, trávou, slámou a podobným materiálem.

Žádáme spoluobčany, aby tuto změnu respektovali a nevytvářeli kupy roští kolem kontejneru.

Tato informace bude také vyvěšena na vývěskách v obci.

Děkujeme za pochopení.