Desatero cestovaní na krajské železnici

26.11.2019

Desatero cestovaní na krajské železnici od 15. prosince 2019

Důležité otázky a odpovědi

Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji?

 • České dráhy - všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 024 (Ústí nad Orlicí - Letohrad - Králíky - Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice)
 • LeoExpress - tratě 010 (vlaky Praha - Lichkov - Wroclaw), 024 (Ústí nad Orlicí - Letohrad - Králíky - Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice).

2 Co se změní pro cestující?

 • Na tratích provozovaných Českými drahami nedochází k žádným změnám v rámci cestování. Přestupy mezi jednotlivými spoji jsou možné v rámci Českých drah na jednu jízdenku. Nadále platí tarif dopravce, IN karty, síťové jízdenky atd.
 • V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván tarif IREDO, karty IREDO, a jízdné Leo Expressu.

3 Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci?

 • Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv změny.
 • V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty IREDO bude nutné si pořídit dvě jízdenky. Jestliže se cestující ve vlaku prokáže jízdenkou z předchozího spoje, je poté cestující odbaven v návazném vlaku bez jakékoliv přirážky.

Jak mám řešit konkrétní spojení, když...?

 • Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express a naopak v Pardubickém a Královéhradeckém kraji (IDS IREDO):
 • S kartou IREDO je možné bezplatně na jednu jízdenku přestupovat mezi vlaky obou dopravců na území Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších vybraných úseků.

Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích přestupní jízdenku IREDO až do Lichkova. Tuto jízdenku bude mít cestující uloženou na kartě IREDO, kterou předloží při kontrole, jak ve vlaku Českých drah, kterým cestující pojede z Pardubic do Ústí nad Orlicí, tak ve vlaku Leo Expressu z Ústí nad Orlicí do Lichkova.

 • Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky obou dopravců na jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce, a to elektronicky nebo na pokladně nebo přímo ve vlaku. V případě předložení jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému.

Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích jízdenku Českých drah (tarif IREDO) pouze do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí na navazující vlak Leo Expressu, kde si zakoupí jízdenku do Lichkova. V případě předložení jízdenky z předchozí cesty z Pardubic vlakem Českých drah, bude cestující na své cestě do Lichkova odbaven ve vlaku Leo Expressu bez přirážky k jízdnému.

 • Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a naopak mimo Pardubický a Královéhradecký kraj (IDS IREDO):
 • Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých drahnebude možné cestovat na jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce. V případě předložení jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému. Cestující samozřejmě může koupit jízdenku také na pokladně Českých drah či elektronicky.

Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy. V pokladně dopravce Leo Express si zakoupí jízdenku v tarifu Leo Expressu do Ústí nad Orlicí, kde přestoupí na vlak dopravce České dráhy do Prahy. Ve vlaku Českých drah si zakoupí jízdenku v tarifu Českých drah do Prahy. V případě předložení jízdenky Leo Expressu z předchozí cesty z Letohradu, bude cestující na své cestě do Prahy odbaven ve vlaku Českých drah bez přirážky k jízdnému.

(Při jízdě po území Pardubického, případně Královéhradeckého, kraje lze využít spojení v rámci IDS IREDO - viz výše)

5 Kde najdu informace o vhodném spojení?

 • Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)
 • Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní kalkulátor IDS IREDO (www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho) nebo stránky dopravců České dráhy (www.cd.cz) a Leo Express (www.leoexpress.com/cs).

Kolik stojí karta IREDO?

 • Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akční cenu 30 korun.
 • Akce platí pouze pro karty pořízené na území Pardubického kraje.

Je pro mne karta výhodná?

 • Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje zakoupení časové jízdenky, jednorázové přestupní jízdenky nebo platbu elektronickou peněženkou, která je součástí karty IREDO.
 • Karta je vhodná především pro pravidelné cestující, kteří využívají jak spoje pouze jednoho dopravce, tak cestující, kteří přestupují mezi dopravci nebo využívají k dopravě také autobusovou dopravu.

8 Kde mohu kartu pořídit?

 • Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově od 15. prosince 2019 zřizujeme tři nová kontaktní místa a to v Hlinsku, Chocni a Letohradu.
 • Kompletní seznam kontaktních míst a informace o kartě IREDO najdete na stránkách společnosti OREDO www.iredo.cz

9 Kdy ji mohu využít?

 • V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického kraje.
 • Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve vybraných vlacích vyšší kvality (IC, EC, rj). Seznam dálkových vlaků zařazených do IDS IREDO naleznete na stránkách www.oredo.cz
 • Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na následující úseky:
 • 019 v úseku Tatenice - Zábřeh na Moravě
 • 025 v úseku Červený Potok - Hanušovice
 • 236 v úseku Ronov nad Doubravou - Žleby
 • 238 v úseku Vitanov - Ždírec nad Doubravou

10 Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartě IREDO?

 • Více o tarifu IDS IREDO, možnostech využití karty IREDO. nebo aplikaci IDS IREDO (pro iOS i Android a také na https://iredo.online) naleznete na webových stránkách www.iredo.info nebo na Call centru IDS IREDO 491 580 333.