Dálnice D35: manuál pro vlastníky pozemků - způsoby vypořádání

15.02.2022

Níže je uveden návod jak postupovat v případě, že obdržíte jeden z níže uvedených způsobů vypořádání.

V případě, že vlastníci pozemků obdrží:

Kupní smlouvu:

 • na jednom vyhotovení je nezbytný ověřený podpis - bez něho nelze vložit smlouvu do katastru nemovitostí
 • podepsat všechna zbylá vyhotovení, jedno si ponechat pro vlastní potřebu
 • zaškrtnout správnou variantu v záhlaví smlouvy (podnikající nebo nepodnikající osoba)
 • vyplnit a podepsat dotazník o platbě (nutné k zavedení platby do účetního systému)
 • ověřenou kupní smlouvu a jednu podepsanou kupní smlouvu, platební dotazník a případně doklad o zaplacení ověřovacího poplatku odeslat na adresu uvedenou v průvodním dopise ke smlouvám

Nájemní smlouvu:

 • podepsat všechna vyhotovení
 • jedno vyhotovení si ponechat, zbylá vyhotovení odeslat na adresu uvedenou v průvodním dopise

Smlouva o zřízení věcného břemene - budoucí:

 • podepsat všechna vyhotovení (neověřovat podpis)
 • jedno vyhotovení si ponechat
 • zbylá vyhotovení odeslat na adresu uvedenou v průvodním dopise

Smlouva o zřízení věcného břemene (smlouva, která podléhá vkladu do katastru nemovitostí)

 • zaškrtnout správnou variantu v záhlaví smlouvy (podnikající nebo nepodnikající osoba)
 • doplnit číslo účtu
 • na jednom vyhotovení je nezbytný ověřený podpis, v případě více účastníků je nutné, aby byl ověřený podpis všech účastníků na stejné smlouvě
 • zbylá vyhotovení podepsat, jedno si ponechat, v případě více účastníků jsou podepsaná paré rozesílána účastníkům až po podpisu posledního účastníka smlouvy
 • smlouvu s ověřeným podpisem a zbylá vyhotovení smlouvy, platební dotazník, případně doklad o zaplacení ověřovacího poplatku odeslat na adresu uvedenou v průvodním dopise
 • Ke smlouvám jsou přiloženy kontaktní formuláře, doporučujeme vlastníkům je vyplnit a přikládat k zasílaným smlouvám. V případě, že je např. chybně uvedený účet, lze tak vlastníka snáze vyrozumět a zajistit nápravu.
 • Průvodní dopis obsahuje kontakt, mimo zmocněného zástupce, i na příslušného referenta ŘSD.
 • Lze využít i email: posta@rsd.cz (uvést název stavby, požadavek a kontakt)
 • V případě, že smlouva neobsahuje aktuální údaje (bydliště, probíhá dědictví apod.) prosíme o kontaktování před podpisem smlouvy zmocněnce nebo referenta ŘSD.