Zveřejněna nálezová zpráva o archeologickém detektorovém průzkumu

01.11.2023

V Obecní knihovně Džbánov je k nahlédnutí nově k dispozici nálezová zpráva o archeologickém detektorovém průzkumu, která byla vypracována v souvislosti se stavbou D35 v okolí naší obce.