Digitální technická mapa

V návaznosti na nový zákon Zákon č. 47/2020 Sb. a související Vyhlášku č. 393/2020 Sb., ukládající obcím povinnost zveřejňovat digitální technickou mapu svého území, připravuje obec, ve spolupráci s SMS ČR (Sdružení místních samospráv ČR) vlastní digitální technickou mapu, která bude v průběhu následujících měsíců zveřejněna na této stránce.