Ceník tisku, kopií a skenování

Obecní úřad Džbánov - platnost od 1. 6. 2020

1. Tisk, pořízení kopie,

černobílé:

tisk nebo kopie jednostranná formát A4 2,00 Kč 
tisk nebo kopie oboustranná formát A4 4,00 Kč
tisk nebo kopie jednostranná formát A3 3,00 Kč
tisk nebo kopie oboustranná formát A3 6,00 Kč

barevné:

tisk nebo kopie jednostranná formát A4 10,00 Kč
tisk nebo kopie oboustranná formát A4 20,00 Kč
tisk nebo kopie jednostranná formát A3 30,00 Kč
tisk nebo kopie oboustranná formát A3 50,00 Kč

2. Skenování

Dle formátu požadované písemnosti odpovídá sazbám uvedeným pro pořízení černobílých kopií dle bodu 1. tohoto ceníku.