Výzva na obsazení pracovního místa referent/ka státní správy a samosprávy a účetní obce

24.05.2022

Obec Džbánov v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o úřednících") vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA REFERENT/KA STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY A ÚČETNÍ OBCE

Zařazení - úředník dle zákona o úřednících, účetní obce

Druh práce - referent/ka státní správy a samosprávy, účetní obce

Místo výkonu práce - Obec Džbánov, Obecní úřad Džbánov, Džbánov 15

Platová třída - 8. (platový stupeň podle odborného vzdělání a délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů).

Předpokládaný nástup: 1. 7. 2022